Правова інформація

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМПЛЕКС БЕЗЛЮДІВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ»

(місцезнаходження: село Котляри, вул. Безлюдівська, б. 5, Харківській район, Харківська область, 62490; ідентифікаційний код в ЄДРПОУ 22722461) (надалі також – «Товариство») повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 20 березня 2017 року о 10:00 годині за місцезнаходженням Товариства - село Котляри, вул. Безлюдівська, б. 5, Харківській район, Харківська область, зал для проведення переговорів, які скликаються відповідно до вимог частини п’ятої статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства.

Реєстрація акціонерів (чи їх представників) для участі у Загальних зборах акціонерів буде здійснюватися в день проведення Зборів за вказаною вище адресою, початок реєстрації - о 08 год. 30 хв., закінчення реєстрації - о 09 год. 30 хв.

Для реєстрації та участі у зборах учасникам зборів необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт), представникам акціонерів - додатково документ, що посвідчує їх повноваження на участь та голосування на загальних зборах акціонерів, оформлений згідно з вимогами чинного законодавства.

Ознайомитися з документами, які будуть розглядатися на позачергових загальних зборах, акціонери зможуть з 07 березня 2017 року у приміщенні ПрАТ «Комплекс Безлюдівський м’ясокомбінат» за адресою: 62490, Харківська область, Харківській район, село Котляри, вул. Безлюдівська, б. 5.

Відповідальний за ознайомлення акціонерів з документами – голова Наглядової ради Красюк Олег Анатолійович. Довідки за телефоном +38(057) 775-59-86, 775-59-95.

Датою складення реєстру (переліку) акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, визначено 21 лютого 2017 року.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

1. Обрання членів лічильної комісії.

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів.

3. Про порядок проведення позачергових загальних зборів Приватного акціонерного товариства «Комплекс Безлюдівський м'ясокомбінат».

4. Надання згоди на укладення Товариством з ПАТ «БАНК ВОСТОК» (ЕДРПОУ 26237202) Договору про внесення змін №1 до Кредитного договору №ХК2017-0030 від 22.02.2017 року на  умовах, погоджених з банком, та надання Генеральному директору Товариства Джимшиашвілі М.Г. повноважень, пов’язаних з підписанням із ПАТ «БАНК ВОСТОК» вказаного договору.

5. Надання згоди на укладення Товариством з ПАТ «БАНК ВОСТОК» договору застави обладнання, розташованого за  адресою: Харківська обл., Харківський р-н, с. Котляри, вул. Безлюдівська, 5, з метою забезпечення зобов’язань за вказаним Кредитним договором, та надання Генеральному директору Товариства Джимшиашвілі М.Г. повноважень, пов’язаних з підписанням із ПАТ «БАНК ВОСТОК» вказаного договору застави обладнання.

6. Надання згоди на укладення Товариством з ПАТ «БАНК ВОСТОК» договору застави автомобіля Mercedes-Benz S, 2016 р.в., що належить Товариству на праві власності, в забезпечення зобов’язань за вказаним Кредитним договором, та надання Генеральному директору Товариства Джимшиашвілі М.Г. повноважень, пов’язаних з підписанням із ПАТ «БАНК ВОСТОК» вказаного договору застави транспортного засобу.

7. Надання згоди на укладення Товариством з ПАТ «БАНК ВОСТОК» договору застави обладнання, розташованого за  адресою: Харківська об., Харківський р-н, с. Котляри, вул. Безлюдівська, 5, в забезпечення зобов’язань за Кредитним договором, що буде укладений з ТОВ «Птахофабрика «Просяне»  (код ЄДРПОУ 31847986) з ПАТ «БАНК ВОСТОК», та надання Генеральному директору Товариства Джимшиашвілі М.Г. повноважень, пов’язаних з підписанням із ПАТ «БАНК ВОСТОК» вказаного договору застави обладнання.

8. Звернення до Товариства з обмеженою відповідальністю «ПТАХОФАБРИКА «ПРОСЯНЕ» (код ЄДРПОУ 31847986) з клопотанням щодо укладення з ПАТ «БАНК ВОСТОК» Договору іпотеки та Договору застави обладнання з метою забезпечення зобов’язань за вказаним у цьому протоколі кредитним договором, та інші питання, які можуть виникнути під час обговорення порядку денного.

 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань включених до порядку денного:  http://bmk.kh.ua/

 

Наглядова рада ПрАТ «Комплекс Безлюдівський м’ясокомбінат»