Отчетность
Год отчетности
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013
  • 2012
  • 2011
Дополнительная информация

Рішенням позачергових загальних зборів Приватного акціонерного товариства "Комплекс Безлюдівський м'ясокомбінат" (протокол № 8 від 15.10.2014 р.) Генеральний директор Джимшиашвілі Михайло Гурамович, паспорт МК № 290795, виданий ЦВМ Дзержинського РВХМУУМВС України в Харківській області 20.11.1996 р., який володіє 72,013 % акцій Приватного акціонерного товариства "Комплекс Безлюдівський м'ясокомбінат" та обіймав цю посаду з 2003 р. переобраний на посаду Генерального директора терміном на 5 років.
Посадові особи емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають.

Повідомлення про особову інформацію від 21.03.2019 року

Повідомлення про особову інформацію від 20.03.2019 року

Повідомлення про річні сбори акціонерів від 23.04.2018 року

 Повідомлення про особову інформацію від 20.03.2017 року

Повідомлення про сбори від 29.04.2017 року

Повідомлення про особову інформацію від 29.04.2017


Повідомлення про сбори від 03.10.2017 року

Дополнительная информация